Search

Our Services

Opening Hours

Mon - Fri: 8am - 6pm

Contact Us

Yeetek Electronics CO Limited

No.8 Shanglang Road, Shabian Village, Xiabian Precinct,

Chang’an Town, Dongguan, Guangdong, China

Tel  :  +86 769 89100598

Fax:+86 769 89100597

Email:BryanYe@Yeetek-Electronics.com

© 2020 by  Yeetek Electronics CO Limited. Proudly created with Yeetek